För recensenter

ds_gbg_fr_Attestupan

Vill du skriva om Dagsländor? Kontakta Anders för en recensionskopia i digitalt eller tryckt format:

anders@dagslandor.se

Här följer också några tips på kloka eller pretentiösa kommentarer som du gärna får bruka, och som jag sedan kan använda i marknadsföringen av boken.

  • ‘En sorgligt ironisk uppgörelse med vår tid.’
  • ‘En universell betraktelse över människans lott förklädd till lokal postapokalyps.’
  • ‘En hyllning till Göteborg förklädd till betraktelse över människans lott’
  • ‘Ett fulländat mästerverk förklätt till anspråkslöst experiment i egenpublicering.’
  • ‘En rolig bok!’
  • ‘En drabbande bok.’
  • ‘Det är först vid femte läsningen som man inser att det är vår tids största litterära bedrift.’
  • ‘Dekonstruerar undergångsgenren med sin dramaturgiskt djärva inversion av överlevnadstemat.’
  • ‘Aldrig under mina verksamma år som kritiker har ett verk av så utomordentlig valör kommit i min hand.’